2017.gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra
Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Dievu mīlošajiem draudžu ganiem,  visgodājamai mūku kārtai un visiem
Latvijas Pareizticīgās Baznīcas uzticīgajiem bērniem


Šodien Jaunava dzemdē Mūžamesošo,
 un zeme Nepieejamam alā dod vietu,
eņģeļi ar ganiem slavas dziesmas dzied,
un gudrie ar zvaigzni ceļu staigā,
jo mūsu dēļ ir dzimis jauns Bērns – Pirmsmūžīgais Dievs.


Kristū mīļotie brāļi – Virsgani, augsti godājamie draudžu gani, Dievu mīlošie diakoni, godājamie inoki un inokiņas, dārgā ticīgā tauta – brāļi un māsas Kristū!

Atkal mēs sagaidām lielos un gaišos Kristus Piedzimšanas svētkus un mūsu Baznīca svēto dziedājumu vārdiem aicina mūs garīgā priekā sagaidīt šo dienu un dziļi apjēgt tās nozīmi mūsu dzīvē. “Uzņem Kristu, Betlēme, pie tevis taču nāk Iemiesojies, atvērdams man Ēdeni.” (no svētku Ieskaņas dievkalpojuma). Kungs nāk uz Betlēmi, iemiesojas, un mums caur to atveras Paradīze! Dižs un neaptverams ir Dieva iemiesošanās noslēpums! “Un patiesi liels ir dievbijības noslēpums: Viņš ir skatīts miesā!” (1Tim. 3:16) – tā raksta Apustulis Pāvils par Pestītāja Iemiesošanos, svētās trīsās nosaucot to par patiesi lielu noslēpumu. Un, ja tas ir noslēpums svētajam apustulim, tad vēl jo vairāk Kristus Piedzimšana ir noslēpumaina mums aukstajiem un vienaldzīgajiem XXI gs. kristiešiem.

Taču, tam, ka Dieva Iemiesošnās ir neizprotama, nav mūs jāmulsina vai jādzen grūtsirdībā, tieši otrādi mums tam ir stingri un dedzīgi jātic. “Ticība tam, ka Dievs ir savienojies ar cilvēku mūsu Pestītāja personā, ir mūsu glābšanas pamats; ar to ir nesaraujami saistīti visi kristīgie dogmāti; tajā ir visiepriecinošāko cerību avots.” (Svētītājs Inokentijs, Hersonas arhibīskaps, “Uzruna Kristus Piedzimšanas svētku dienā”). Mūsu Pestītājs, iemiesojies mazā alā, ir liels un visvarens Dievs, uzticams visos Savos vārdos, žēlsirdīgs, devīgs un ilgi pacietīgs, Viņš mums ir dāvājis slavas pilnus un diženus apsolījumus, bet no mums gaida sirsnīgu un jēgpilnu ticību, dievbijību un tikumību.

“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums” (Ps.46:2), sauc ķēniņš un pravietis Dāvids, un no kā gan mums baidīties, ko satraukties, ja mēs stingri ticam Viņam un nepārtraukti redzam Viņa žēlastības dāsnos augļus! Šie augļi ir vienmēr ar mums – Kristus Baznīcā, mūsu ģimenēs, mūsu mājās, mūsu ikdienas dzīvē. Cik daudz svētīgās Dieva palīdzības gadījumu, garīgajās lietās vispirms! Cik daudz cilvēku iegūst ticību, bet līdz ar to – savas eksistences jēgu, garīgo bagātību, veselīgu dzīves veidu.

Mēs dzīvojam grūtā laikā, taču Kungs Savā Dievišķajā mīlestībā neatstāj mūs. Pagājušajā gadā mēs vairākkārt priecājāmies par Viņa žēlastību mūsu Latvijas Pareizticīgajai Baznīcai.

2016 gada martā notika mūsu Baznīcas jaunā Virsgana, Augstisvētītā Jāņa, Jelgavas bīskapa hirotonija, kas mums ir ļoti nozīmīga un nostiprinās mūsu Baznīcu. Daudzās draudzēs, neskatoties uz materiālajām grūtībām, ir veikti lieli remontdarbi. Lūgšanās mēs atzīmējām vairākas brīnišķīgas jubilejas – 10-to gadskārtu, kopš Augstisvētītā Aleksandra, Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa hirotonijas, 140-to gadskārtu, kopš Svētmocekļa Jāņa, Rīgas Arhibīskapa dzimšanas dienas, 180-to gadskārtu kopš Svētā Ercenģeļa Mihaila baznīcas iesvētīšanas Grāveros Latgalē. Priecē tas, ka aizvadītajā gadā ir izdots daudz grāmatu un pirmo reizi Latvijas valsts ir laidusi klajā pastmarku ar svētmocekļa Jāņa attēlu, kas liecina par viņa piemiņas godināšanu.

Paļausimies arī turpmāk uz Dieva žēlsirdību un Kristus svētību, kas bagātīgi tiek dota mums Svētajā Baznīcā un tās Noslēpumos, ticēsim un lūgsimies, nožēlosim savus grēkus un meklēsim dzīvē vispirmām kārtām Kristu, kurš nācis pasaulē mūsu pestīšanas labad.

“Patiesība ir atnākusi, ēna ir pagājusi, un Dievs ir parādījies cilvēkiem no Jaunavas” (Sofronija, Jeruzālemes patriarha, Kristus Piedzimšanas Priekšvakara 1. stundas dievkalpojuma tropārs).

Visu man Dieva uzticēto Vislatvijas draudzi apsveicu Kristus Piedzimšanas svētkos un Jaunajā Dieva labestības gadā!

Tagad Miesu Pieņēmušā Kristus Pestītāja žēlastība, Viņa Visšķīstās Mātes Debesu Ķēniņienes Patvērums, Dieva svēto lūgšanas un mana Virsgana svētība lai ir ar Jums visiem!


Dieva žēlastībā Pazemīgais
ALEKSANDRS
Rīgas un visas Latvijas Metropolīts

Kristus Piedzimšanas svētki,
2016./2017. gads,
Rīga.

 


print write(Esiet žēlīgi, ja redzat vārdu ar drukas kļūdu, iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete.)go back go top


Dārgie brāļi un māsas! Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību senajā Rīgas Pētera-Pāvila katedrālē (tagad. koncertzāle „Ave Sol”) turpinās ikmēneša aizlūgumi. Aicinām Jūs piedalīties aizlūgumā, kurš notiks 9.aprīlī. Dievkalpojuma sākums plkst. 15:00.
Vēršamies pie jums, brāļi un māsas, ar lūgumu palīdzēt Aderkašu sv. apustuļiem pielīdzināmās Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanā!
 
© 2006 - 2017 pravoslavie.lv
Контактная информация
Письмо в редакцию
При перепечатке ссылка на pravoslavie.lv или pareizticiba.lv обязательна.
Использование любых фото и видео материалов pravoslavie.lv или pareizticiba.lv без письменного разрешения редакции pravoslavie.lv запрещено.
Top.LV