2017.gada Kristus Piedzimšanas svētku vēstījums
Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra
KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS
Dievu mīlošiem draudžu ganiem, godājamai mūku kārtai un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas bērniem


Ar Tavu Piedzimšanu Kristu, mūsu Dievs, pasaulei atspīdēja prāta gaisma... (Kristus Piedzimšanas svētku tropārs)

Kungā mīļotie tēvi, visgodātie inoki un inokiņas, Kristu mīlošie brāļi un māsas!

No sirds sveicu jūs šajā klusajā, bet priekpilnajā Kristus Piedzimšanas svētku naktī ar mums visiem pestījošo Svētās Trijādības Otrās Personas – Dieva Vārda – nonākšanu uz zemes! «Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva Vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības» (Jņ. 1: 14).

No Svētajiem Rakstiem mēs zinām, ka Dievs ir «patiesā Gaisma, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku» (Jņ. 1: 9). Bet šo gaismu ne katrs spējīgs saskatīt. Tikai tas, kurš piederīgs Svētajai Kristus Baznīcai, tiek apgaismots ar Dieva izzināšanas gaismu. Dieva gaisma apgaismo cilvēka garīgās acis, ko aptumšo grēku plīvurs. «Miesas spīdeklis ir acs; ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet, ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Ja tad gaišums, kas tevī, ir tumsība, cik liela būs tumsa» (Mt. 6: 22-23). Svētītājs Jānis Zeltamute šos Dieva iedvesmotos vārdus mums skaidro šādi: «Kā attiecībā uz miesu mēs visvairāk rūpējamies par to, lai mums būtu laba redze, tā arī attiecībā uz dvēseli mums, pirmkārt, jārūpējas par prāta veselību. Ja prāts, kuram mūs jānodrošina ar gaismu un citām spējām, aptumšosies, tad ar ko mēs skatīsimies?». Debesu gaisma šajā naktī apmirdzēja mēmā ganāmpulka vienkāršo ganu miesīgās, bet vēl vairāk garīgās acis, un dāvāja viņiem spēju saredzēt Dievbērnu Kristu.

Ja cilvēks atrodas ārpus Baznīcas, tad viņa dvēsele ir akla un nejutīga pret garīgo pasauli un Dievišķo aicinājumu. Tāds cilvēks dzīvo tikai rūpēs par materiālajiem labumiem un nespēj būt patiesi laimīgs ne šajā, zemes, dzīvē, ne mūžībā. Tieši pie šādu ļaužu mājvietām klaudzināja Jāzeps un Marija un lūdza naktsmājas. Bet viņi palika kurli pret sirmgalvja un Dievmātes, kura zem sirds nesa bērnu, lūgumiem!

Tādēļ, mani bērni, tieksimies uz augstāko, lūgsim mūsu Visžēlīgo Pestītāju un Viņa Visšķīsto Māti apgaismot mūsu dvēseles ar Dievapziņas gaismu, mīkstināsim mūsu sirdis, lai spētu uzņemt šo dārgāko dāvanu – caur labiem darbiem mūsu tuvāko labā! Būsim uzcītīgi lūgšanā ikvienā brīdī, lūdzot Kungu Dievu par visas pasaules mieru, par mūsu Latvijas valsti, tās varām, armiju un tautu; par Svētās Latvijas Pareizticīgās Baznīcas un mūsu Vadītāja – Visaugstisvētītā Metropolīta Aleksandra – labklājību.

Šajā priekpilnajā mūsu Kunga un Dieva, un Pestītāja Jēzus Kristus miesā Piedzimšanas svētku naktī es vēlu jums, mani dārgie, mieru jūsu ģimenēs, Dieva svētību šīs dzīves smagumu nešanā un neizsakāmu debesu starojumu jūsu dvēselēs! Lai iesācies Jaunais gads būtu mierīgs un Dieva svētības bagāts! Kunga svētība lai ir ar jums visiem!


Dieva žēlastībā, pazemīgais
+Aleksandrs
Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps.

Kristus Piedzimšana,
2016./2017. gads, Daugavpils.

 


print write(Esiet žēlīgi, ja redzat vārdu ar drukas kļūdu, iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete.)go back go top


Dārgie brāļi un māsas! Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību senajā Rīgas Pētera-Pāvila katedrālē (tagad. koncertzāle „Ave Sol”) turpinās ikmēneša aizlūgumi. Aicinām Jūs piedalīties aizlūgumā, kurš notiks 2017. gada 12. martā. Dievkalpojuma sākums plkst. 15:00.
Vēršamies pie jums, brāļi un māsas, ar lūgumu palīdzēt Aderkašu sv. apustuļiem pielīdzināmās Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanā!
 
© 2006 - 2017 pravoslavie.lv
Контактная информация
Письмо в редакцию
При перепечатке ссылка на pravoslavie.lv или pareizticiba.lv обязательна.
Использование любых фото и видео материалов pravoslavie.lv или pareizticiba.lv без письменного разрешения редакции pravoslavie.lv запрещено.
Top.LV