2017-01-07
Dievkalpojums Kristus Piedzimšanas svētkos Jelgavas katedrālē

2017. gada 7. janvārī, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētku dienā, Jelgavas Simeona un Annas katedrālē katedrāles garīdznieki kalpoja svētku dievkalpojumu, pēc kura Augstisvētītā Jelgavas Bīskapa Jāņa, Rīgas eparhijas vikāra, vadībā tika nodziedāts svētku tropārs, kondaks un augstiteikšana, un Bīskaps Jānis apsveica savu draudzi šajos lielajos svētkos.

Dievkalpojuma noslēgumā tika uzsaukts ilgu gadu vēlējums Svētīgākajam Patriarham Kirilam, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Virsganiem, šai draudzei, visiem pareizticīgajiem kristiešiem un Latvijas valstij.

Dievkalpojumā dziedāja katedrāles koris reģentes Jeļenas Kravčenko vadībā.

Pēc ilgu gadu vēlējuma tika nolasīts Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Valdošā Virsgana Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra Kristus Piedzimšanas svētku apsveikums latviešu un krievu valodā.

Pēc tam ticīgos uzrunāja Valdnieks Jānis, kurš apsveica visus draudzes locekļus un šodien kalpojušos un dziedošos gaišajos mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Piedzimšanas svētkos, Kurš atnācis pasaulē un iemiesojies, lai uzvarētu nāvi un atvērtu cilvēcei ceļu uz Debesu Valstību. Augstisvētītais Valdnieks novēlēja visiem dievlūdzējiem nosvinēt šos svētkus ar bijību, prieku sirdīs, ar mīlestību un gādību pret tuviniekiem.

Valdnieks Kristus Piedzimšanas svētkos apsveica arī Jelgavas mēru Andri Rāviņu, kurš piedalījās dievkalpojumā, un pateicās personiski viņam un Jelgavas pilsētas domei par pastāvīgo palīdzību un sadarbību katedrāles labiekārtošanas darbos, svētceļojumu un kultūras pasākumu organizācijā, citās draudzes dzīves jomās. Savā atbildes uzrunā Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pateicās Viņa Eminencei par siltajiem vārdiem un apsveica Valdnieku un visus jelgavniekus Kristus Piedzimšanas svētkos.

Pēc apsveikuma vārdu izskanēšanas Valdnieks Jānis atgādināja ticīgajiem, ka 8. janvāra vakarā Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē Visaugstisvētītais Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs, līdzkalpojot Rīgas prāvestības garīdzniekiem, kalpos svētku Vakara dievkalpojumu. Dievkalpojuma sākums plkst. 17:00.

Jelgavas Simeona un Annas katedrāles draudze

 


print write(Esiet žēlīgi, ja redzat vārdu ar drukas kļūdu, iezīmējiet šo vārdu un nospiediet taustiņu Delete.)go back go top


Dārgie brāļi un māsas! Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra svētību senajā Rīgas Pētera-Pāvila katedrālē (tagad. koncertzāle „Ave Sol”) turpinās ikmēneša aizlūgumi. Aicinām Jūs piedalīties aizlūgumā, kurš notiks 9.aprīlī. Dievkalpojuma sākums plkst. 15:00.
Vēršamies pie jums, brāļi un māsas, ar lūgumu palīdzēt Aderkašu sv. apustuļiem pielīdzināmās Marijas Magdalēnas baznīcas atjaunošanā!
 
© 2006 - 2017 pravoslavie.lv
Контактная информация
Письмо в редакцию
При перепечатке ссылка на pravoslavie.lv или pareizticiba.lv обязательна.
Использование любых фото и видео материалов pravoslavie.lv или pareizticiba.lv без письменного разрешения редакции pravoslavie.lv запрещено.
Top.LV